Sreetball liga jak to funguje

Základní systém

 • Streetbal je amatérská soutěž tříčlenných týmů.
 • Letní kolo trvá červen – červenec - srpen.
 • Během letní soutěže odehrají týmy zápas s každým týmem v soutěži.
 • Termíny a rozpis zápasů naleznete na www.SPORTVM.cz.
 • Zápasy se hrají vždy ve čtvrtek v 19:00 za 3. ZŠ, po vzájemné dohodě týmů a správce ligy je možné zápas odehrát 7 v náhradním termínu v neděli v 19:00.

Výhody pro hráče a týmy

 • Kromě domlouvání zápasů se nemusíte o nic starat.
 • Všechny výsledky a statistiky máte on-line na našem webu.
 • Máte zajištěny soupeře vaší úrovně.
 • Máte možnost se zlepšovat a postupovat výš.
 • Rezervované hříště na umělém povrchu za 3. základní školou.

Povinnosti hráčů a týmů

 • Zaplatit startovné na aktuální období a to nejpozději po prvním zápase daného období na recepci SCVM . Jeho výše bude upřesněna do konce května.
 • Neodkladně poslat výsledek Vašeho zápasu správci ligy (milansalasvm@gmail.com).
 • Zvolit si kapitána, který bude jménem vašeho týmu jednat a starat se o zasílání výsledků správci ligy.
 • Před každým zápasem je povinnen domácí kapitán vyzvednout klíče od hřiště na recepci ve Sportovním centru "Na Charitě" a poté je tam bezodkladně vrátit.
 • Domácí kapitán zodpovídá za pořádek a uzamčení hřiště.

Zadání výsledků a jejich vyhodnocení

 • Zápasy se hrají na 2 x 15 minut. Za výhru získává tým 3 body, za remízu 1 bod a za prohru 0 bodů.
 • Výsledek neodehraného zápasu se zadává podle toho, proč se zápas neodehrál (správce ligy si vyhrazuje právo tyto situace posoudit a vyřešit, pokud se sami hráči nedomluví):
  • Pokud se tým neomluví a nedostaví se k domluvenému zápasu, zadává se výsledek 21:S / S:21 pro přítomný tým, kde S označuje skreč nepřítomného týmu.
 • Systém automaticky uděluje body za výhru / prohru / remízu. Podle zadaného výsledku zápasu se body určují následujícím způsobem:
  • výhra 3 body
  • remíza 1 bod
  • prohra 0 bodů
  • skreč 0 bodů pro nepřítomný tým
 • Při rovnosti bodů rozhodují o pořadí v lize postupně následující kritéria:
  • vzájemný zápas (tato podmínka není v průběhu kola automaticky systémem vyhodnocována, vyhodnotí ji až správce ligy na konci měsíce)
  • větší rozdíl skóre
  • volba správce ligy (proběhne losem, do té doby systém řadí dle abecedního pořadí)
 • Správce ligy si vyhrazuje právo rozhodnout o pořadí ve skupině nebo o výsledku zápasu, pokud se na výsledku neshodnou oba hráči nebo pokud žádné z kritérií pro pořadí ve skupině nerozhodne.

Po tom, co si přečtete, jak to funguje, a Streetball liga se vám zalíbí, přejděte na následující stránku, kde se dozvíte, jak se do ligy přihlásit.

SPORTVM.cz fandí a podporuje FCVM
Soutěžíme v 13 sportech
Rozehráno bylo již více jak 548 lig / soutěží
A to ve více jak 175 kolech / sezónách
Bylo odehráno celkem 4670 zápasů
Soutěží se zúčastnilo více jak 659 hráčů
A v týmových soutěžích 165 týmů
Rezervace: kde co dnes kolik
Nový rozcestník rezervací sdružuje rezervace z:

Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ River Bowling Charita: skup. cvičení & lez. stěna Squash, badminton, šlapací stroje Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec Házenkářská sportovní hala