Hokejbal liga jak to funguje

Organizace

Řídící orgán jsou manažeři jednotlivých mužstev. Organizační pracovník je Pavel Rosický a Jakub Rosický.

Podmínky soutěže

Tato soutěž se hraje výhradně jen na občanské průkazy. Podmínkou pro účast hráče v soutěži, aby byl zapsán na soupisce mužstva. Počet hráčů na soupisce je neomezený. Věková hranice hráče v den utkání musí být nejméně 15 let. V případě stížnosti nebo námitek k neoprávněnému startu hráče je stěžovatel povinen předložit důkaz. Námitka proti startu soupeře musí být po utkání uvedena do zápisu o utkání. Na dodatečné stížnosti nebude brán zřetel. Pokud družstvo uvádí jakoukoli námitku do zápisu o utkání, bude mu stržena záloha 200,-. Případě oprávněnosti námitky se vklad vrací.

Výstroj

Každý hráč hraje na vlastní riziko, přesto každý musí mít helmu a rukavice. Je zakázano nosit vestu. Zbytek výstroje je na zvážení. Povinnost je mít dresy stejné barvy,nebo odstínu jedné barvy (čísla nejsou podmínkou). Každé mužstvo musí mít tři hokejbalové míčky.

Zápis o utkání

Zápis o utkání předkládá manažer domácího týmu. Po utkání předá manažer domácích řádně vyplněný zápis do restaurace na ZS. Při vyplňování spolupracují manažeři obou týmů a rozhodčí a nesou plnou zodpovědnost za pravdivost a čitelnost zápisu o utkání. Do 5 min. po utkání se vedoucí mužstva musí dostavit do kabiny rozhodčích, kde do zápisu uvede střelce, podepíše zápis a vyplatí náhrady rozhodčím.

Rozhodčí

Rozhodčí deleguje vedení ligy. Pokud bude pískat jeden rozhodčí, náleží mu odměna 300,- Kč za zápas. Pískají-li dva rozhodčí, každý obdrží 150,- Kč (každé družstvo tedy platí po utkání 150,-Kč).

Finanční pokuty oddílům

Viz Disciplinární řád.

Vklady

Roční vklad za každé družstvo je 1.000,- Kč a bude vybíráno vždy před začátkem soutěže. Z této částky bude hrazena soutěžní záloha (po sezóně bude rácena) 700,- Kč za každé družstvo pro případ, že se nedostaví k utkání, k zaplacení 1/2 pronájmu plochy a k úhradě disciplinárních trestů hráčů. Při druhém nedostavení se na zápas bude družstvo vyloučeno ze soutěže. Dále se vybírá 100,- Kč manipulační poplatek, a 200,- Kč na informační servis. Dojde-li k vyčerpání částky 700,- Kč za disciplinární prohřešky, musí oddíl před dalším utkáním uhradit dalších 700,- (zálohu) jinak bude vyloučen ze soutěže. Peníze vybrané na pokutách,budou rozděleny rovnoměrně všem družstvům. Cena pronájmu plochy pro jedno družstvo na zápas je 200,- Kč. Platí se po zápase v restauraci na ZS nebo organizačnímu pracovníkovi.

Zápasy a systém soutěže

Předpokládá se, že mužstva by hrála jednou za týden zápas na ZS Velkém Meziříčí. Hrací systém je každý s každým jednokolově. Poté se spolu utkají mužstva umístěné na 3 až 6. místě ve čtvrtfinále(3.-6.,4.-5.) na jedno utkání o postup do semifinále. V semifinále se utkají 1. s vítězem utkání (4.-5.) a 2. s vítězem utkání (3.-6.). Ve stejný den proběhne i finálové utkání. Finálové utkání se hraje do rozhodnutí. Při nerozhodném výsledku následují prodloužení. Délka jednoho prodloužení je 30 minut. Platí pravidlo zlatého gólu. Za vítězství se mužstvo připisuje 3 body, za remízu obě mužstva po 1 bodu a provádějí se samostatné nájezdy do rozhodnutí. Jejich vítěz si připisuje prémiový bod.

O konečném umístění rozhodují

  • počet bodů
  • vzájemný zápas (tato podmínka není v průběhu kola automaticky webovým systémem vyhodnocována, vyhodnotí ji až organizační pracovník na konci soutěže)
  • rozdíl skóre
  • počet vstřelených branek
  • los

Má-li více mužstev stejný počet bodů rozhoduje minitabulka z utkání těchto mužstev.

Dokumenty

  • soupiska mužstva:
  • zápis o utkání:

Na jednotlivých bodech tohoto rozpisu spolupracovali manažeři jednotlivých zúčastněných mužstev a zavázali se jej dodržovat.

Pavel Rosický

SPORTVM.cz fandí a podporuje FCVM
Soutěžíme v 13 sportech
Rozehráno bylo již více jak 548 lig / soutěží
A to ve více jak 175 kolech / sezónách
Bylo odehráno celkem 4670 zápasů
Soutěží se zúčastnilo více jak 659 hráčů
A v týmových soutěžích 165 týmů
Rezervace: kde co dnes kolik
Nový rozcestník rezervací sdružuje rezervace z:

Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ River Bowling Charita: skup. cvičení & lez. stěna Squash, badminton, šlapací stroje Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec Házenkářská sportovní hala