Zimní stadion provozní řád veřejného bruslení

 • Vstupem do areálu zimního stadionu návštěvník souhlasí s ustanovením tohoto provozního řádu a zavazuje se jej bezvýhradně dodržovat.
 • Veřejné bruslení je na vlastní nebezpečí, používejte rukavice.

V prostoru kluziště je přísně zakázáno :

 • Vstup na plochu s jídlem a pitím
 • Vstup na plochu bez bruslí ( výjimku tvoří doprovod dítěte, tj. jedna osoba, která učí bruslit dítě, mladší deseti let )
 • Tvoření šneků a honiček, jízda v protisměru, házení sněhových koulí
 • Sezení na mantinelech
 • Ohrožování ostatních návštěvníků jiným nedbalým způsobem
 • Vstup na led s hokejkou, či jiným, pro ostatní bruslaře, nebezpečným předmětem ( puk, míček…)
 • Odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená
 • Do areálu je zakázáno vodit psy a jiná zvířata
 • Návštěvníci jsou povinni seznámit se s provozním řádem a dbát pokynů viditelně označených pořadatelů a řídit se jimi
 • Změnu směru organizuje pořadatel
 • Vstup do areálu je zakázán osobám pod vlivem alkoholu, či jiných návykových látek
 • Veřejné bruslení končí na výzvu pořadatele.Bruslaři jsou povinni neprodleně opustit ledovou plochu.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na vyloučení bruslaře ( návštěvníka ) z veřejného bruslení, případně i z areálu, v případě porušení tohoto provozního řádu. Toto vyloučení provede odpovědný zaměstnanec.Neopustí - li vykázaný návštěvník areál, jsou jej pořadatelé oprávněni vyvést.V krajním případě může takové osobě organizátor zakázat trvale vstup do areálu zimního stadionu.
 • Za odložené věci, či případnou ztrátu se neručí
SPORTVM.cz fandí a podporuje FCVM
Soutěžíme v 13 sportech
Rozehráno bylo již více jak 548 lig / soutěží
A to ve více jak 175 kolech / sezónách
Bylo odehráno celkem 4670 zápasů
Soutěží se zúčastnilo více jak 659 hráčů
A v týmových soutěžích 165 týmů
Rezervace: kde co dnes kolik
Nový rozcestník rezervací sdružuje rezervace z:

Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ River Bowling Charita: skup. cvičení & lez. stěna Squash, badminton, šlapací stroje Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec Házenkářská sportovní hala